English

 
23. mednarodno posvetovanje
13. do 15. maj 2014, Maribor, Slovenija
 

Uvodna predavanja in okrogla miza

  "INTEGRACIJA PAMETNIH ZGRADB, OMREŽIJ IN MEST - ENERGIJA KOT ČLEN, KI POVEZUJE (ELEKTROTEHNIKO, STROJNIŠTVO, GRADBENIŠTVO IN ARHITEKTURO TER KEMIJO) "


Tematski sklopi

Pametne zgradbe, omrežja in mesta; Elektromobilnost
 • Pametne zgradbe

 • Pametna omrežja

 • Pametno mesto

 • Povezovanje in interakcija pametnih zgradb, omrežij in mest

 • Stanje sedanje tehnologije in raziskave na teh področjih

 • Tehnične, sociološke in zakonodajne ovire

 • Informacijske tehnologije v energetiki

Energetske naprave in aparati
 • Načrtovanje

 • Meritve

 • Preskušanje

 • Obratovanje

 • Vzdrževanje

Energetsko načrtovanje in financiranje projektov OVE

delavnica v okviru projekta ENVISION

 • Vpliv na ceno energije

 • Načrtovanje energetske infrastrukture in vključevanje v prostor

 • Trajnostni razvoj

Obnovljivi viri energije, Oskrba z energijo
 • Sonce, veter, voda

 • Geotermalna energija, biomasa, odpadki

 • Zanesljivost oskrbe z energijo

 • Razpršena proizvodnja