25. mednarodno posvetovanje
10. do 12. maj 2016, Maribor, Slovenija
 

Uvodna predavanja in okrogla miza

VKLJUČEVANJE OVE V EEO SLOVENIJE:
dosedanja praksa in projekcije za bodočnost – priložnosti in pasti


Tematski sklopi

Obnovljivi viri energije
 • Sonce, veter, voda

 • Geotermalna energija, biomasa

 • Odpadki - vir energije ali zgolj obremenitev okolja

 • ...

Energetske naprave in aparati
 • Načrtovanje

 • Meritve

 • Preskušanje

 • Obratovanje

 • Vzdrževanje

 • ...

Elektroenergetska omrežja
 • Elementi elektroenergetskih omrežij

 • Načrtovanje elektroenergetskih omrežij

 • Delovanje elektroenergetskih omrežij

 • ...

Pametne zgradbe, omrežja in mesta
 • Pametne zgradbe, Pametna omrežja, Pametno mesto

 • Povezovanje in interakcija pametnih zgradb, omrežij in mest

 • Stanje sedanje tehnologije in raziskave na teh področjih

 • Informacijske tehnologije v energetiki

 • ...

Elektromobilnost
 • Elektromobilnost: pogonske naprave, infrastruktura, informacijska tehnologija pri polnjenju

 • Promet

Energetska učinkovitost in upravljanje z energijo
 • Načrtovanje in vzdrževanje, obratovanje

 • Oskrba z energijo

 • Trg (poslovni modeli)