English

 
24. mednarodno posvetovanje
12. do 14. maj 2015, Maribor, Slovenija
 

Uvodna predavanja in okrogla miza

  "ENERGETIKA KOT PRILOŽNOST V LOKALNI SKUPNOSTI"


Tematski sklopi

Obnovljivi viri energije, Oskrba z energijo
 • Sonce, veter, voda

 • Geotermalna energija, biomasa

 • Odpadki - vir energije ali zgolj obremenitev okolja

 • Zanesljivot oskrbe z energijo

 • ...

Energetske naprave in aparati
 • Načrtovanje

 • Meritve

 • Preskušanje

 • Obratovanje

 • Vzdrževanje

 • ...

Okoljske zahteve in omejitve
 • Vpliv na ceno energije

 • Načrtovanje energetske infrastrukture in vključevanje v prostor

 • Trajnostni razvoj

 • ...

Pametne zgradbe, omrežja in mesta; Elektromobilnost
 • Pametne zgradbe, Pametna omrežja, Pametno mesto

 • Povezovanje in interakcija pametnih zgradb, omrežij in mest

 • Stanje sedanje tehnologije in raziskave na teh področjih

 • Informacijske tehnologije v energetiki

 • Elektromobilnost: pogonske naprave, infrastruktura, informacijska tehnologija pri polnjenju

 • Promet

 • ...

Študentski sklop
 • Vabljeni so vsi podiplomski študenti, ki se ukvarjajo z energijo in pretvarjanjem energije na področju pametnih zgradb, omrežij in mest ter širše.…

Energetska učinkovitost na nivoju lokalne skupnosti
 • Ali lahko področje energetske učinkovitosti pripomore k boljšim ekonomskim rezultatom?

 • Ali smo sposobni proizvajati naprave povezane z energetsko učinkovitostjo?

 • Obrt in energetska učinkovitost