Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

KOMUNALNA ENERGETIKA 2013, _.
CIP in ISBN 2013
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2013, 00
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 338.465:620.9(082) MEDNARODNO posvetovanje Komunalna energetika (22 ; 2013 ; Maribor) Komunalna energetika [Elektronski vir] : oskrba z energijo / 22. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 14. do 16. maj 2013, Maribor, Slovenija = 22nd International Expert Meeting Power Engineering, May 14th to 16th 2013, Maribor, Slovenia ; [odgovorni urednik Jože Voršič ; prevajanje Jurček Voh]. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2013 Dostopno tudi na: http://ke.powerlab.uni-mb.si/arhiv/clanki.aspx?id= 5 ISBN 978-961-248-388-3 1. Dodat. nasl. 2. Voršič, Jože 3. Univerza (Maribor) 4. Univerza (Ljubljana) 5. Energetska agencija za Podravje (Maribor) COBISS.SI-ID 74807041

  DOMOV POSVETOVANJE URNIK VSEBINA PREDSTAVITEV ARHIV E-PRIJAVA