Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

SEME, S., ORGULAN, A., VORŠIČ, J.
PREGLED SISTEMOV ZA SHRANJEVANJE ENERGIJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2011, 2
Vse večja potreba po energiji na eni strani in vse večja želja vključevanja enot za razpršeno proizvodnjo iz obnovljivih virov na drugi strani, so vzbudila razvoj sistemov za shranjevanje energije. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, predvsem sončnih in vetrnih, je časovno dokaj neenakomerna in odvisna predvsem od trenutnih razmer ter brez možnosti proizvodnje na zalogo. Zato omenjeni viri zahtevajo ustrezno rezervo v konvencionalnih virih ali ustrezne sisteme za shranjevanje. Tako bo v delu podan pregled tehnologij in naprav za shranjevanje energije, ki v današnjem času največ obetajo.

THALER, S., HAUSER, R.
SHRANJEVANJE ENERGIJE S POMOČJO PCM MATERIALOV UPORABA IN OVREDNOTENJE LATENTIH HRANILNIKOV ENERGIJE ZA EKONOMIČNO SHRANJEVANJE TOPLOTE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2014, 11
Zaradi nihanj v elektroenergetskih omrežij (proizvodnja električne energije iz vetra , fotovoltaika , ...) bo postalo v prihodnosti vedno bolj pomembno tudi glajenje le-teh in najprimerneje bi bilo to storiti s pomočjo pametnih omrežij. Ker električne energije ni možno skladiščiti je lahko ena od možnosti proizvajanje toplote pri trenutnih presežkih in njeno shranjevanje. Voda še vedno velja kot najprimernejši medij za shranjevanje. Ob njej pa obstajajo tudi materiali, ki omogočajo latentno shranjevanje toplote, kot so zeolit ( le pri visokih temperaturah ) ali solne zmesi ( npr. natrijev acetata). Uporabiti je možno tudi parafin in druge materiale , v katerih je možna sprememba agregatnega stanja (tekočina v trdno) voljo . Žal imajo ti hranilniki trenutno težave pri prevajanju toplote znotraj materiala samega. Predvideva se vključitev primernih PCM hranilnikov v obstoječi sistem toplotnih črpalk, spremenjeni sistem pa mora biti sposoben shraniti presežno energijo v ogrevalni sistem. To bi moralo voditi k gospodarnejši uporabi toplotnih črpalk in tudi k zmanjšanju nihanja proizvodnje električne energije. Kot pomemben parameter se v tem primeru upošteva vpliv na čas za polnjenje in praznjenje. Pričakovani rezultati morajo zagotoviti inovativne metode za shranjevanje toplote za premagovanje teh novih izzivov .

  DOMOV POSVETOVANJE URNIK VSEBINA PREDSTAVITEV ARHIV E-PRIJAVA