Vpišite iskalni niz:
BEV
CIP
CNG
EEO
NOX
ORC
OVE
SN
vod
    Natisni  

LEVIČAR, D.
»OVE V SLOVENIJI: NAČRTOVANO, IZVEDENO TER SMERNICE ZA PRIHODNOST«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 1

OTOREPEC, R.
»PRILOŽNOSTI IN KORISTI PRI VKLJUČEVANJU OVE V EEO«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 2

MIHALIČ, R.
»PASTI PRI UPORABI OVE«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 3

OMAHEN, G.
»VKLJUČEVANJE OVE V EEO SLOVENIJE IN PROJEKCIJA PO UVEDBI NET METERINGA«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 4

ŠTUMBERGER, G.
»MOŽNOSTI ZA POVEČANJE DELEŽA OVE V OMREŽJIH V PRIHODNOSTI«
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 5

ROŽMAN, M., GERMIČ, L., KOKALJ, F.
NAČRTOVANJE NOVEGA ENERGETSKEGA OBJEKTA ENERGETIKE MARIBOR NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE IN VISOKO UČINKOVITO PROIZVODNJO TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE
KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINERING 2016, 9
Z naprednim centrom visoko učinkovite proizvodnje toplote, katerega bi sestavljala skupek proizvodnih in soproizvodnih sistemov toplotne in električne energije, bi se v največji regijski sistem daljinskega ogrevanja vnesla dodatna kvota proizvedene toplote iz visoko učinkovitih in obnovljivih virov. Namen centra je zagotavljati optimizirano – časovno realno proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplotne in električne energije usklajeno z dejanskim in trenutnim koristnim odjemom toplote v sistemu. Napredni center bo zajemal: • visoko učinkovit nizko emisijski kotel na biomaso – 5MW, • sistem soproizvodnje toplotne in električne energije na zemeljski plin – 2,3 MWe, • visokotemperaturne toplotne črpalke za izrabo nizkotemperaturnih energetskih tokov – 0,84 MW in • učni center za energijsko izrabo lesne biomase in napredne energetske sisteme za učinkovito rabo energije.

  DOMOV POSVETOVANJE URNIK VSEBINA PREDSTAVITEV ARHIV E-PRIJAVA